Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia | kuchynskeodpady.sk

Ako efektívne triediť kuchynský odpad z domácnosti?

Denne sa stretávame s tým, že kontajnery a nádoby na komunálny odpad sú zvyčajne plné biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti, ktoré hnijú, zapáchajú a lákajú hlodavce. Dôsledné triedenie kuchynského odpadu a bioodpadu môže spolu s triedením iných zložiek ako sú papier, sklo či plasty výrazne zredukovať objem preplneného zmesového komunálneho odpadu.

Cieľom triedenia odpadov z domácnosti je vytriedené  odpady zužitkovať na ďalšie využitie a zabezpečiť tak nižšiu záťaž na životné prostredie a zabrániť enormnému ukladaniu odpadu na skládku.

Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme so zberom a vývozom kuchynského biologického odpadu z domácnosti a zo zberných dvorov podľa platných predpisov.

Ak ste doposiaľ netriedili bio odpad z vašej kuchyne, je možné, že čoskoro Vás táto povinnosť neminie. Od 1.1.2021 vzniká pre všetky samosprávy, mestá a obce povinnosť vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Preto sme svoju spoluprácu rozšírili aj o zberné dvory a zberné miesta obcí a miest, kde ponúkame možnosť zberu a vývozu kuchynského odpadu z domácnosti a rovnako aj zber prepálených jedlých olejov a tukov.

Viac o tejto povinnosti sa dočítate v našich blogoch na espik.sk/zaujimavosti.

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Pred samotným zberom je dôležité vytvoriť efektívny systém zberu, ktorý záleží od správneho výberu nádob, frekvencii zberu odpadu z domácnosti a komunikácie s občanmi. Z toho vyplýva, že čím viac sa bude triediť kuchynský odpad, tým menšia bude frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu, kde kuchynský odpad nepatrí.

Náš systém vývozu kuchynského odpadu už predčasne aplikujeme v rámci celej Slovenskej republiky u vybraných miest a obcí, aby sme v predstihu vedeli vyladiť všetky nedostatky a službu pri vývoze kuchynského odpadu nastavili podľa potrieb obcí, miest, samospráv a hlavne podľa potrieb občanov.

Obce a mestá sú oslobodené od tejto povinnosti len v nasledujúcich výnimkách:

- Ak sa jedná o obec a mesto, ktoré zabezpečí energetické zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností.

- Ak sa jedná o obec a mesto, ktoré zabezpečí, že 100% domácností kompostuje svoj vlastný odpad.

- Ak sa jedná o obec a mesto, ktoré preukáže, že so zberom má isté technické problémy.

Objednajte si vývoz kuchynského odpadu z domácnosti a naša firma ESPIK Vám prispôsobí podmienky podľa Vašich požiadaviek a poskytne nádoby v závislosti od Vašich potrieb.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Zberné nádoby a vývoz odpadu zabezpečíme my!

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Kontaktujte nás

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Kde všade pôsobíme a zabezpečujeme naše služby pri vývoze kuchynského odpadu?

V každom rohu Slovenska.