Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia | kuchynskeodpady.sk

Potrebujete pomôcť s vývozom a likvidáciou potravín po záruke?

Firma ESPIK Vám pomôže zlikvidovať tento druh odpadu správne, podľa platných predpisov a pod presným zaradením v katalógu odpadov.

Objednajte si vývoz potravín po záruke (bývalé potraviny) z Vašej kuchyne, prevádzky alebo výrobného závodu. Odpad Vám zlikvidujeme, správne zaeviduje a potvrdíme. Evidenciu odpadov vedieme za Vás v centrálnom registri odpadov.

Tento druh biologického odpadu sa eviduje pod kódom: 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie. Vedľajšie živočíšne produkty, materiál kategórie 3 (čl. 10 písm. f) nariadenie (ES) č. 1069/2009/bývalé potraviny.

Potraviny, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať je nutné zlikvidovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Pre výrobné závody ponúkamé špeciálne podmienky pre vývoz biologického odpadu z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpadov z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

Likvidáciu odpadu - bývalé potraviny - zabezpečujeme aj s obalmi (konzervované produkty, balenie zo skla, vo fóliách). Venujeme maximálnu pozornosť splneniu požiadaviek našich zákazníkov s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu požadovaných služieb. Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, sáčky a pod.

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Vedeli ste, že... ?

- potravinový odpad má veľký negatívny vplyv na našu planétu. Znečisťuje ovzdušie, podzemné vody a vytvára až 8 % emisií skleníkových plynov.

- v smetných košoch na komunálny odpad končí veľké množstvo bioodpadu, ktorý hnije a zapácha, až kým sa nevyvezie na skládku, kde sa ďalej rozkladá a vytvára tak skleníkové plyny, ktoré majú za následok neželané klimatické zmeny.

- bioodpad je najväčšou zložkou všetkého komunálneho odpadu v Európe, z toho približne 60 % tvoria práve vyhodené potraviny.

- potravinársky odpad netvoria len potraviny z domácností, ktoré denno-denne vyhadzujeme do koša, ale aj tisíce ton potravín z našich obchodov, ktorým končí dátum spotreby, či sú jednoducho po záruke, alebo poškodené pri balení.

- v rámci EU sa ročne vyhodí až 88 miliónov ton potravín, čo je viac ako 170 kg na osobu.

- zlepšenie odpadového hospodárstva a zodpovedným prístupom samospráv, potravinových reťazcov a predovšetkým každého jednotlivca v dôsledku správneho triedenia biologicky rozložiteľného odpadu by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ekonomiky a verejného zdravia.

- pri správnej ekologickej likvidácii, ktorú zabezpečuje naša firma ESPIK sa tento odpad, (ktorý nepatrí do smetných košov) zhodnocuje, čím sa premieňa na využiteľnú energiu ako ekologický energetický zdroj.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Zberné nádoby a vývoz odpadu zabezpečíme my!

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Kontaktujte nás

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Kde všade pôsobíme a zabezpečujeme naše služby pri vývoze kuchynského odpadu?

V každom rohu Slovenska.