Výkup použitého oleja | kuchynskeodpady.sk

Výkup použitého oleja a tukov za najlepšie trhové ceny

Použitý kuchynský olej vykupujeme za najvyššie výkupné ceny na trhu. Svojim partnerom ponúkame kompenzáciu za odovzdaný odpad použité oleje a tuky nasledovne:

1. finančnou kompenzáciou - faktúra/hotovosť

2. možnosťou bodového systému vo forme produktového katalógu

Odvoz prebieha systémom výmeny – použitý olej sa u Vás neprečerpáva a nedochádza tak k znečisteniu priestorov Vašej prevádzky. Pri odovzdaní plnej nádoby dostanete na výmenu čistú, dezinfikovanú nádobu, ktorá spĺňa požiadavky na konštrukciu a označovanie nádob s použitým kuchynským olejom.

Vedieme za Vás kompletnú legislatívnu agendu vrátane zmlúv, evidencie odpadu, zberných listov, obchodných dokladov a povinnej vysledovateľnosti použitého oleja.

Použitý (prepálený) kuchynský olej z domácnosti a prevádzok patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú vhodné pre ďalšiu ľudskú spotrebu a je zaradený v katalógovom čísle odpadu  20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.

Povinnosťou prevádzok je tento odpad triediť a odovzdávať zberovej spoločnosti, ktorá má povolenia na jeho nakladanie a likvidáciu.

Použitý olej je cenná surovina, ktorá sa následne používa, napríklad na výrobu biopaliva.   Odovzdaním použitého kuchynského oleja môžete aj vy chrániť životné prostredie. Ak sa olej vyleje do kanalizácie, znečistí tým vodu a láka hlodavce. Jeho odovzdaním šetrite vodu a zároveň prispievate k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Použitý olej nemusí byť odpadom, ktorý zaťažuje životné prostredie. Existuje možnosť recyklácie a zhodnotenia  viacerými spôsobmi a môžu sa z neho vyrobiť rôzne produkty, vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív (bionafta).

Energia vyrobená z biopalív je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa pri jej spaľovaní do ovzdušia uvoľňuje podstatne menej CO2 emisií ako pri fosílnych palivách. Taktiež obsahuje nižšie množstvá iných nebezpečných látok (napr. oxidov síry a dusíka) ako pri klasickej nafte.

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Firma ESPIK  je držiteľom certifikátu ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Týmto sa zaraďujeme medzi elitné  firmy pôsobiace na trhu biopalív.

Zabezpečujeme zber, výkup, odvoz a následnú prípravu pred zhodnotením použitých rastlinných olejov a tukov. Spolupracujeme s reštauráciami, obcami, hotelmi, jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a všetkými ostatnými druhmi stravovacích zariadení.

Pri zbere použitých rastlinných olejov a tukov máme nastavený odmeňovací systém za odovzdaný odpad. Viac o katalógu odmien nájdete na stránke www.espik.sk/prepaleny-olej

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Zberné nádoby a vývoz odpadu zabezpečíme my!

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Kontaktujte nás

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Kde všade pôsobíme a zabezpečujeme naše služby pri vývoze kuchynského odpadu?

V každom rohu Slovenska.